Dłużnik Bożej miłości.

Dłużnik Bożej miłości.

Czasami w naszym chrześcijańskim życiu nastaje czas gdy wydaje nam się że już dużo wiemy, prawie wszystko, że nie „potrzeba nam słuchania w kościele” głoszonego Słowa. Czasami „zmęczeni” jesteśmy kaznodzieją, wydaje nam się, że idąc do kościoła usłyszymy znowu to…

Ogrodnik Pana Boga.

Ogrodnik Pana Boga.

Jest w Biblii, pewien fragment, który mnie inspiruje od wielu lat. To przypowieść Pana Jezusa o drzewie i ogrodniku, którą zamieścił ewangelista Mateusz. „Opowiedział też taką przypowieść: Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzonego figowca. Przyszedł, więc i szukał na…

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi