Perła Słowa

Moc w słabości się doskonali

Moc w słabości się doskonali

Czyż to nie cudowne, że ilekroć wydaje się nam, że życie nas przerasta i dłużej tego nie zniesiemy, przychodzi do nas Pan, daje siłę i pokrzepia swą Miłością? Ważna jest jednak pokora, bardzo ważna, bo pyszny człowiek nie chce do siebie nawet dopuścić myśli, że czegoś sam nie potrafi…

Słowo na Boże Ciało

Słowo na Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jak co roku w sposób szczególny czcimy dziś Jezusa w konsekrowanym Chlebie i Winie, wierząc, że to Jego prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew. Jest to nasz pokarm na życie wieczne! Prawdziwy pokarm!

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.

  Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim…

Proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas

Proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas

(Wj 34,4b-6,8-9) Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał:…

Doskonała Ofiara Chrystusa

Doskonała Ofiara Chrystusa

Dziś Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. On to, umierając na Krzyżu, złożył Ofiarę Doskonałą, odkupił nas swoją Krwią, Krwią Nowego Przymierza Boga z ludźmi. Taka była cena za grzechy świata… Jezus zniósł ofiary Starego Przymierza. Od tamtej pory…

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi