Przejdź do paska narzędzi

Co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?

holyspiritŹródła w Piśmie:

A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida?  Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się.  Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.  Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.  Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.” (Mt 12:24-32)

Co mówi na ten temat Katechizm?

W nauczaniu Kościoła wyróżniamy sześć grzechów przeciwko Duchowi:

  1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże,
  2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże,
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
  4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
  5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień,
  6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 

Nie ma to jak żywe słowo. Posłuchajmy wyjaśnienia zagadnienia przez pięciu kapłanów!

Warto  też przeczytać artykuł   Mateusz.pl

Dla mnie wniosek: Istotą grzechu przeciwko Duchowi Świetemu jest  zuchwałe i utrwalone odrzucenie Boga, kiedy widzimy kim On jest naprawdę.

Rozumieć wiarę

Odpowiedź do artykułu “Co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?

  1. Pingback: Winien jest grzechu wiecznego… – Perły świetlne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

rfwbs-slide