Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, Cześć i chwałę Bogu dajmy, Nabożnie kniemu wołajmy:
Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności, Rozpędź piekielne ciemności.
Jużci ona noc minęła, Co wszystek świat ucisnęła, A początek z grzechu wzięła.Na to Boży Syn jedyny, By ciemności zniósł i winy,W żywot wstąpił świętej Panny.
Temu Bóg dał nas w opiekę, By czartowską zniósł z nas rękę, I piekielną odjął mękę.
Ten łaskawie nas przyjmuje, Z wiecznych ciemności wyjmuje, Światłość zbawienną gotuje.
Tylko nam ta noc zostanie, Co jest na odpoczywanie, A odnawia pracowanie.
Lecz i prace i wsze sprawy, Da szczęśliwe Bóg łaskawy, Byle Bogu był człek prawy.
Boże, prawdziwa światłości, Ty oświeć nasze ciemności, Wiodąc do twojej jasności.
Daj nam szczęśliwe powstanie, Twojej łaski przeżegnanie, A dobroci wysławianie.
Boże wiecznej wszechmocności, Broń od złości i przykrości, Nagłej, wiecznej, śmiertelności.
Ty, któryś jest dobrotliwy, Odmień swój gniew sprawiedliwy, A racz nam być miłościwy.
Amen, Amen, raczysz to dać, Byśmy się tam mogli dostać, Na wieki z Tobą królować. Amen.

Jak dobrze mieć dobrego organistę w parafii:)) Dzięki mojemu mogę zaprezentować kolejną perłę dawnej  muzyki adwentowej. Pieśń pochodzi z XVI wieku, wersja przedstawiona zamieszczona jest w Śpiewniku Kościelnym Michała Marcina Mioduszewskiego (1838), z adnotacją : „Hejnał lub Eynał wyraz dawny, oznaczający Pieśń budzącą, którą stróżowie po miastach rano śpiewali”

 

Muzyka Ducha

Odpowiedź do artykułu “Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi