Humor ojców pustyni – zagrane w naturalnym środowisku :)

Pełne humoru wprowadzenie prawosławnego o. Henryka Paprockiego.

Muzyka, teatr  i pustynia:)


Humor ojców pustyni przez jerzy-lubach

Opowieści w formie pisemnej 🙂

kapucyni.pl -1  kapucyni.pl -2   kapucyni.pl -3   kapucyni.pl – 4 

 

Informacje:

Ojcowie pustyni[a] – pierwsi mnisi chrześcijańscy, którzy od końca III wieku prowadzili życie samotne albo w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie.

Zobacz też

Uwagi

  1. Oba człony ojców pustyni piszemy małą literą (za źródłami: PWN i KUL)

Bibliografia

  • Pierwotny monastycyzm. W: Behr-Sigel E.: Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną. A. Kocot (przekład). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu UJ, 2008, s. 65-79, seria: Mysterion. ISBN 978-83-233-2392-1.
  • Chrysavgis J.: W sercu pustyni. Duchowość ojców i matek pustyni. M. Chojnacki (przekład). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu UJ, 2007, s. 116, seria: Mysterion. ISBN 978-83-233-2249-8.
  • Powstanie monastycyzmu a mistyka. W: McGinn B.: Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej. T. Dekert (przekład). T. 1 - Fundamenty mistyki (do V w.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu UJ, 2009, s. 187-265, seria: Mysterion. ISBN 978-83-233-2728-8.
source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojcowie_pustyni

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi