Kościół św. Stanisława, biskupa i męczennika w Jodłowej

Pozwolę sobie tym razem zaprezentować zdjęcie z opisem historii kościoła. Ja chciałabym skupić się na kulcie figurki Dzieciątka Jezus.

Dziś na świecie znajdują się dwa główne ośrodki kultu Dzieciątka Jezus – w Rzymie i w Pradze.
W kościele Aracoeli w Wiecznym Mieście znajduje się bardzo czczona przez rzymian 60-centymetrowa figurka Dzieciątka Jezus. Wyrzeźbił ją w 1480 r. z kloca drewna oliwkowego, pochodzącego z Ogrodu Getsemani, pewien franciszkanin przebywający w Ziemi Świętej i przywiózł do Włoch. Rzymskie Dzieciątko udziela łask zwłaszcza ciężko chorym

W Polsce bardziej znane jest jednak Dzieciątko Jezus z Pragi. Jest to XVI-wieczna figurka, która wyrzeźbiona była w Hiszpanii i należała przez dziesiątki lat do rodu Manrique de Lara. Kiedy w 1556 r. hrabianka Maria Manrique de Lara wyszła za mąż za czeskiego szlachcica Vratislava z Pernsztejna, otrzymała w posagu od swej matki Izabeli figurkę Dzieciątka Jezus, którą przywiozła do Pragi. W 1628 r. jej owdowiała córka Polixena Lobkovic ofiarowała Dzieciątko Jezus praskim karmelitom. Uczyniła to z myślą, „aby stało się własnością Pragi, narodu czeskiego i świata”. W 1655 r. figura została ukoronowana. Praskie Dzieciątko nazwano Jezulatkiem Miłościwym, albo Zlatym Jezulatkiem. Jego kult był tak wielki, że protestant, król szwedzki Karol Gustaw podczas potopu szwedzkiego nie tylko kazał oszczędzić kościół, w którym znajdowała się łaskami słynąca figura, ale nawet przekazał 300 dukatów na świece. Co prawda w XVIII w. kult osłabł, zwłaszcza po skasowaniu przez Józefa II klasztoru karmelitów, ale jego renesans nastąpił znów w połowie XIX w. Wtedy też (w 1897 r.) figura została ukoronowana po raz drugi. Kult był bardzo ograniczany podczas rządów komunistycznych. Jego renesans nastąpił po upadku komunizmu, a zwłaszcza od 1993 r., kiedy to do praskiego kościoła powrócili ojcowie karmelici. Od tego czasu obecne są tam także Karmelitanki Dzieciątka Jezus.

I właśnie w Jodłowej (diecezja tarnowska) znajduje się sanktuarium Dzieciątka Jezus. Kult Dzieciątka Jezus zapoczątkował tu miejscowy proboszcz ks. Ignacy Zięba na przełomie XIX i XX w. Figura była koronowana w 1908 r. przez bp. Karola Fischera

W roku 2008 figurka została przeniesiona do nowo wybudowanego Sanktuarium Dzieciątka Jezus.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi