Psalm 51

Psalm 51, znany jako Miserere, należy do psalmów pokutnych, wyrażających żal za grzechy. Kontekstem dla tego  Psalmu  jest historia króla Dawida, Batszeby, Uriasza i Natana, którą można poznać z Księgi Drugiej Samuela , rozdział 11 i 12. To była tragedia Króla, który pokochał zamężną kobietę i doprowadził do śmierci jej męża. Do tego wszelkie konsekwencje tego haniebnego czynu, włącznie ze śmiercią syna Dawida, to wszystko zrodziło Psalm

 Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał.  W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili: „Jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić [sobie] coś złego”.  Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje: „Czy dziecko umarło?” Odpowiedzieli: „Umarło”.
 Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu Pańskiego oddał pokłon. Powróciwszy do domu zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił.  Słudzy na to mu powiedzieli: „Co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło – płakałeś, lecz gdy zmarło – powstałeś i posiliłeś się”. Odrzekł: „Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie: „Kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło?” Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci”.

2Sm 15-22

 

 

Wielu kompozytorów sięgało po tekst tego psalmu, jednak najbardziej znaną wersją jest ta włoskiego kompozytora i śpiewaka Gregorio Allegriego (1582-1652)

allegriPrzedstawiam niezwykłe w swej piękności wykonanie Miserere przez chór Choir of New College z Oxfordu, którego początki sięgają 1379 roku

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie (Fragment)

 

 

Muzyka Ducha

Odpowiedź do artykułu “Psalm 51

  1. Tomasz

    Dawid uwikłał się nie tylko w cudzołostwo, ale nawet w zabójstwo! W tym wszystkim dziwiła mnie łagodność Boga wobec niego. Naprawdę Pan jest miłosierny! Z drugiej strony grzeszny Dawid troszczy sie dziecko poczęte w jego grzechu. Jakiż kontrast do współczesnych „Dawidów” uciekajacych sie do aborcji. Eeech … Wiele prawdy o nas w tym wydarzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi