Słowo wyryte w sercu

Słowo wyryte w sercu

Prawo Boże jest uniwersalne zawsze i wszędzie. Na nas również czyha wiele pokus, może nawet bardziej podstępnych niż kiedyś, by nie być wiernym Dekalogowi.

Jak dwie połówki jabłka

Jak dwie połówki jabłka

Potem było nieposłuszeństwo, wzajemne obwinianie się, wygnanie… Jednak i na wchód od Edenu kobieta i mężczyzna są sobie potrzebni nawzajem, szukają się, znajdują, bo trochę jak w porzekadle—”Kobieta bez mężczyzny więdnie, mężczyzna bez kobiety głupieje”.

Współodkupicielka nasza…

Współodkupicielka nasza…

Kogóż nie chwyta za serce obraz Maryi stojącej pod Krzyżem, na którym w mękach kona Jej Syn? Ona wie więcej od innych… i być może świadomość tego powoduje, że miecz przeszywający Jej serce, zadaje większy ból.
Wiersz i muzyka.

Trwanie i przemijanie

Trwanie i przemijanie

Św. Augustyn nie robi podziału na ten/tamten świat, ale na czas/wieczność. Żyjąc w Panu na ziemi, możemy być już duchowo w przedsionkach Nieba, dotykać Bożej rzeczywistości. Czas jest jakby przypisany do tego świata, na którym wszystko przemija. Bóg istnieje poza czasem…

Figura Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie

Figura Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie

Domacyno to wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w odległości  ok. 10 km na południowy zachód od Karlina i ok. 3 km na południe od drogi Szczecin – Koszalin. I to tutaj, na niedużym wzniesieniu poza terenem zabudowanym, znajduje się największa…

O miłości w napominaniu

O miłości w napominaniu

Bywa, że nawet chętnie mówimy bliźniemu o jego grzechu, ale ile jest w tym troski o człowieka, a ile własnego zranionego egoizmu? Ile rzeczywistej chęci pomocy, a ile potrzeby moralizowania, ile szczerego pragnienia zbawienia dla brata, a ile poczucia wypełnienia obowiązku? W końcu ile jest w tym prawdziwej MIŁOŚCI?

Leśna kapliczka Matki Bożej Fatimskiej

Leśna kapliczka Matki Bożej Fatimskiej

Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w lesie, w Karwieńskich Błotach, u podnóża wydm nadmorskich. Nazwana jest Kapliczką Promyczkową i powstała 13 lipca 2007 roku, z okazji 90 rocznicy  trzeciego objawienia w Fatimie. Figurka Matki Bożej, przywieziona została z Fatimy…

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi