Bóg przychodzi do człowieka

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś=”” między=”” niewiastami=””>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-38

 

Dla mnie to najpiękniejszy fragment Ewangelii. Zamiera świat, kiedy Anioł przychodzi do Człowieka, zamiera, bowiem choć Posłaniec jest od Boga, to wszystko, cały zamysł zbawienia zależy od jednego słowa…

Fiat. Niech mi się stanie. Niech będzie wola Twoja. Bo sługą jestem mojego Boga.

I cały świat oddycha z ulgą…

Perły Słowa

Odpowiedź do artykułu “Bóg przychodzi do człowieka

  1. Tomasz

    Skoro Bóg chce nas mieć na swój obraz i podobieństwo… wolność jest konieczna. Niesamowita potęga stwórcza. Powołać do istnienia osoby zdolne do miłości! Bardziej imponujące od kreacji kosmosu, jak sądzę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi