Błogosławieństwo

Błogosławieństwo Aarona

Błogosławieństwo Aarona

Nasz Bóg jest dobry! Posłuchajmy jego błogosławieństwa jakie dał swemu ludowi w Starym Testamencie. Lb 6, 22-27 Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi…

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi