Rozumieć wiarę

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Ew. Mateusza 9:13, BT)

Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i chciejcie zrozumieć.  Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym.(Ew. Mateusza 15:10, BT)

Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę /rozumieć/, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. (Dzieje Apost. 8:29-31, BT)

Warto rozumieć Słowa Pana!

Loading...
rfwbs-slide