Perła świadectwa

Arab gotowy umrzeć za Jezusa, pełen mądrości Ducha – świadectwo Mohammada Yamout

Arab gotowy umrzeć za Jezusa, pełen mądrości Ducha – świadectwo Mohammada Yamout

Wzywa Kościół do okazywania miłości muzułmanom na Bliskim Wschodzie, bo teraz drzwi do nawróceń z Islamu są otwarte!

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi