Zwiastowanie

moje

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-38

 

Niech mi się stanie według twego słowa…

Fiat mihi secundum verbum Tuum!

W tej jednej chwili nastąpiła najpiękniejsza zgoda świata -fiat…

Fiat- i znika strach, niepokój.

Fiat- pojawia się bezgraniczne zaufanie.

Codziennie powtarzam to słowo „fiat”- nie moja, lecz Twoja wola niech stanie się, Panie!

Perły Słowa

Odpowiedź do artykułu “Zwiastowanie

  1. Tomasz

    Zgodzić się na wolę Pana i jeszcze przyjąć jego moc i Obecność… To brzmi jak szansa na udział w dziełach Światłości. 🙂 Jesteśmy na gigantyczną skalę nieużyteczni.Bycie częścią upadłej cywilizacji oznacza kosmicznej skali potrzebę pracy łaski w nas. Mimo to niech się stanie Ziemia bliższą Niebu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi