Zwiastowanie

moje

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-38

 

Niech mi się stanie według twego słowa…

Fiat mihi secundum verbum Tuum!

W tej jednej chwili nastąpiła najpiękniejsza zgoda świata -fiat…

Fiat- i znika strach, niepokój.

Fiat- pojawia się bezgraniczne zaufanie.

Codziennie powtarzam to słowo „fiat”- nie moja, lecz Twoja wola niech stanie się, Panie!

Perły Słowa

Odpowiedź do artykułu “Zwiastowanie

  1. Tomasz

    Zgodzić się na wolę Pana i jeszcze przyjąć jego moc i Obecność… To brzmi jak szansa na udział w dziełach Światłości. 🙂 Jesteśmy na gigantyczną skalę nieużyteczni.Bycie częścią upadłej cywilizacji oznacza kosmicznej skali potrzebę pracy łaski w nas. Mimo to niech się stanie Ziemia bliższą Niebu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi