Modlitwa o pokój (Obłoki ludzkich rąk)

O tandemie autorskim Hanusiewicza-Blacha przypomniałam sobie, kiedy nuciłam niedawno piosenkę „Obudź się na chmurach siada słońce”…hanusiewicz

Obydwoje urodzili się w Gliwicach, moim rodzinnym mieście.

Mirosława Hanusiewicz od zawsze była zakochana w języku polskim. Norbert Blacha ukochał muzykę. Już jako studenci, działali w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, gdzie zrodził się pomysł zorganizowania festiwalu piosenki religijnej, nazwanego Cantate Deo. To był czas kiedy w Gliwicach działało wiele zespołów śpiewających muzykę sakralną.

Festiwal miał pozwolić na prezentację dorobku muzycznego zespołów, jak też poszerzenia pola działania pracy duszpasterskiej z młodzieżą.

Pierwszy festiwal odbył się w 1981. Od początku jego hymnem stała się „Modlitwa o pokój”oraz blachaPsalm 33 „Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, dobrze grajcie a głośno”

Młodych inspirował święty Jan Paweł II, który otrzymał oryginały obu utworów od organizatorów festiwalu, podczas wizyty w Watykanie.

Mirosława skończyła studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. Obecnie jest profesorem tej uczelni, jako historyk literatury.

Jest autorką  przejmujących słów do „Modlitwy”, bodajże najsłynniejszej kompozycji Norberta Blachy.

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (ur. 15 maja 1963) – polski historyk literatury, prof. KUL.

Biografia

Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee ur. się 15 maja 1963 r. w Gliwicach. Studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra filologii polskiej na podstawie rozprawy Ironia i koncept w liryce Jana Andrzeja Morsztyna (promotor: prof. Jadwiga Sokołowska). Stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego, przygotowanej pod kierunkiem prof. J. Sokołowskiej (promotor: prof. Stefan Sawicki. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa (specjalność: historia literatury polskiej) uzyskała w 1999 r. na podstawie rozprawy Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, wyróżnionej w 2000 r. nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP. W 2005 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1].

Stypendystka Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1990), British Council (Emmanuel College, University of Cambridge, 1993), Uniwersytetu w Genewie (1993), Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (2000), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Warburg Institute, Londyn, 2006), Towarzystwa Przyjaciół KUL (Sorbonne, Paryż, 2006)[2].

Zatrudniona na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury Staropolskiej (październik 1987), następnie adiunkta (październik 1992), profesora nadzwyczajnego (2000) i profesora zwyczajnego (od 2007). Od października 1999 r. kierownik Katedry Literatury Staropolskiej KUL; dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL w latach 1999-2002; twórczyni i pierwszy dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL w latach 2000-2006. Od 2006 r. redaktor naczelny "Roczników Humanistycznych" (z. 1). W l. 2004-2014 członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza[3], a od 2015 r. członek-korespondent Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności[4].

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee koncentrują się na literaturze polskiej epok dawnych ze szczególnym uwzględnieniem baroku, w tym na literaturze religijnej i erotycznej XV-XVIII wieku, problemach przekładu staropolskiego, języka artystycznego, tradycji humanistycznej oraz komparatystycznych kontekstów staropolskiej kultury literackiej (zwłaszcza polsko-brytyjskich związków kulturalnych)[5].

Ważniejsze publikacje

Książki

 • Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej, Warszawa, Semper 2004, ss. 175.
 • Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1998, ss. 408.
 • Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego, Rzym-Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, Fundacja Jana Pawła II 1994, ss. 202.

Artykuły

 • Brytania i Sarmacja - na krańcach Europy, w: Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2015, s. 125-189.
 • Co ma humanitas do humanistyki? "Ethos" 28 (2015), nr 1 (109), s. 127-135.
 • Staropolskie echa misji jezuickiej w Anglii roku 1580, „Roczniki Humanistyczne” 61 (2013), z. 2, s. 97-118.
 • „Pół dusze mojej i głowy korona”. Idea żony-przyjaciela w literaturze staropolskiej, „Ethos” 26 (2013), nr 3, s. 138-153.
 • „Okrucieństwo kacyrskie przeciwko katolikom w Anglijej”, czyli polski głos w sporze o męczeństwo, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 56 (2012), s. 37-60.
 • Dwa szesnastwoieczne wydania dzieła Piotra Skargi "O jedności Kościoła Bożego", [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi, red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 467-479.
 • Adam Karpiński (1952-2011), "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 56 (2012), s. 303-310.
 • Kasper Twardowski, "Piosneczki Emanuelowe" (1619), w: "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 75-89. [współautor: A. Czechowicz]
 • O badaniu literatury dawnej (i owadów). Glosa o polemiki, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), s. 281-285.
 • "Wojna duchowna" w polskim przekładzie alegorii Johna Bunyana "The Pilgrim's Progress", [w:] Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M.Piskała, s. 387-399. [tekst w pdf]
 • Faith and Criticism. Christian Humanism in Early Modern Culture in Poland, w: Ethics and Humanism in European Science, Enviroment and Culture, red. M. Jaskuła, B. Buszewski, A. Sękowski, Z. Zagórski, Kraków – Toruń – Lublin 2011, s. 33-44.
 • Radość, śmiech i „dobra myśl” w literaturze staropolskiej, „Ethos” 24 (2011), nr 1-2 (93-94), s. 141-154.
 • Love Bugs. Lovers and Insects in Polish Baroque Poetry, w: Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails… Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. K. Marciniak, Warszawa 2011, s. 79-92.
 • Humanitas and Christianitas in Polish Culture, w: Humanism in Polish Culture, ed. by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Frankfurt am Main 2011, s. 95-106.
 • Miłość, pszczoły i bukoliki, w: Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010, s. 49-63.
 • Biblia w literaturze staropolskiej, „Studia Teologiczne PAN” 4 (2009), s. 223-246.
 • Humanitas w kręgu napięć baroku, w: Humanitas (paideia). Antropologia humanistyczna w kontekstach filozoficznych, red. Alina Nowicka-Jeżowa, t. 1, Warszawa 2009, s. 221-250.
 • Czy był i czym był humanizm chrześcijański w Polsce?, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 53-86.

Prace redakcyjne

 • Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, ss. 732.
 • Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2009, ss. 546.
 • Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej', red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN 2003 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. VII (LXIII), ss. 235.
 • Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2002, ss. 518.
 • Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 1995, ss. 342.
 • Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1995, ss. 476.

Bibliografia

Przypisy

source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirosława_Hanusiewicz-Lavallee

 

Norbert Blacha skończył studia kompozycji i aranżacji na słynnym Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej. Był świetnym pianistą, kompozytorem i organistą w moim parafialnym kościele pw Wszystkich Świętych. Mogę też z dumą pochwalić się, że Norbert grał jako organista na moim ślubie, wiele lat temu…Zmarł w roku 2012 po ciężkiej i długiej chorobie.

Norbert Blacha (ur. 28 września 1959 w Gliwicach[1][2], zm. 3 lutego 2012 w Gliwicach) – polski muzyk, kompozytor, aranżer, pianista[3], organista[2], realizator dźwięku i pedagog od lat związany z muzyką religijną[4].

Biografia

Ukończył Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Elektronicznych w Gliwicach[1][2], Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gliwicach w klasie fortepianu[1][2] oraz w latach 1981-1985 studia muzyczne w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej specjalności kompozycja, aranżacja[1][2].

W latach 1981-1992 kierował zespołem Cantate Deo z Gliwic.

Od roku 1984 zatrudniony jako wykładowca oraz pianista akompaniator na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej[3][5] (obecnie Instytucie Jazzu[6]) Akademii Muzycznej w Katowicach. Od roku 2003 wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie[2][7]. Wśród wychowanków Blachy można wymienić takie osoby jak: Kuba Badach, Kuba Molęda, Kasia Cerekwicka, Andrzej Lampert[8][9], Anna Stępniewska[8][9], czy Hania Stach.

Jest laureatem konkursów, przeglądów świeckich i religijnych, m.in. Sacrosong (Kraków-Mistrzejowice), Cantate Deo (Gliwice), FAMA (Świnoujście). Początkowo organizator[3], a następnie juror[10] Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate Deo w Gliwicach.

Współpracował również z Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatrem Nowym w Zabrzu, Gliwickim Teatrem Muzycznym[2]. Od 1986 pełnił obowiązki organisty w kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach[2], wcześniej w kościele NSPJ w Gliwicach[3].

Od 1982 właściciel studia nagraniowego Studio B1[3][11][12], w którym powstało wiele nagrań muzycznych, a także m.in. wersja audio Historii jazzu prof. Andrzeja Schmidta (28 płyt CD)[3].

Wraz z grupą studentów prowadził działalność koncertową z programami Negro Spirituals & Gospels, Stevie Wonder inaczej, Ray Charles i jego muzyka[3].

W latach 2007-2011 inicjator i kierownik muzyczny festiwalu Silesia Gospel Festival[3][13][14][15].

Blacha jest kompozytorem wielu znanych kompozycji, jak Modlitwa o pokój[16][17][18], Pater noster[16][18][17], Wesoły wędrownik[9], czy Powiedz, że czekamy[16]. Jest autorem wielu aranżacji chóralnych oraz wokalno-instrumentalnych[19]. Jest również autorem muzyki do spektakli teatralnych, m.in. spektaklu Prorok Miłosierdzia[2], wydanego w 2006 na DVD[20], spektaklu dziecięcego Lucjan – lew, jakiego nie było[20].

Norbert Blacha zmarł 3 lutego 2012 w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach[21].

Dyskografia

 • 1991 Kolędy – Cantate Deo[22]
 • 1994 Aqua – różni wykonawcy[22]
 • 2000 History of JazzAndrzej Schmidt (28 płyt CD)[22]
 • 2001 Kolędy – Salvatores Amici[22]
 • 2003 IV Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne Musica pro Europa w Gliwicach (2 płyty CD)[22]
 • 2004 Leśne impresje z Wisły[22]
 • 2006 Prorok Miłosierdzia (DVD)[23][24][20][22]
 • 2006[potrzebny przypis]Kolędy – Norbert Blacha[22]
 • 2006 Niebo w dobrym humorzeEwa Uryga, Jacek Wójcicki i zespół Ychtis[22]
 • 2008 Lucjan – lew, jakiego nie było (DVD)[22]
 • 2008 Dziwna noc – Singers (DVD)[22]
 • 2009 Klucz do serca – Siostry Szkolne de Notre Dame[22]
 • 2010 Ballada o Pyskowicach – zespół wokalny teatru Carpe Diem[22]
 • 2011 Musica Silesiae – Tajemnice Śląska[22]

Kompozycje

Spektakle

 • 2005 Prorok Miłosierdzia[2][20]
 • 2008 Musisz przyjść[20]
 • 2008 Lucjan – lew, jakiego nie było[20]

Utwory (wybór)

 • Modlitwa o pokój[16]
 • Pater noster[16]
 • Wesoły wędrownik[9]
 • Powiedz, że czekamy[16]

Przypisy

 1. abcd Nie żyje kompozytor i pianista Norbert Blacha – DziennikZachodni.pl
 2. abcdefghij Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Biografia – Norbert Blacha
 3. abcdefgh Norbert Blacha – kompozytor – O mnie
 4. Norbert Blacha – kompozytor
 5. Biografia na stronie Akademii Muzycznej podaje rok 1985.
 6. Instytut Jazzu – Akademia Muzyczna w Katowicach
 7. Cantate Deo – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej – Zmarł Norbert Blacha
 8. ab Norbert Blacha – galeria – zdjęcie drugie: Andrzej Lampert, Dominika Kurdziel i Anna Stępniewska
 9. abcd Wesoły wędrownik | Bosko.pl
 10. Cantate Deo – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej – Jury festiwalowe
 11. Norbert Blacha – kompozytor – Studio B1
 12. Biografia na stronie Akademii Muzycznej podaje rok 1992.
 13. Silesia Gospel Festival – Historia
 14. http://www.silesiagospel.republika.pl/video.htm, http://www.youtube.com/watch?v=Os247X2siGU
 15. Miraż na Silesia Gospel Festiwal – NaszRaciborz.pl – Kultura
 16. abcdef Norbert Blacha – kompozytor – Nuty
 17. ab Chór Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach: Wspomnienie – Norbert Blacha (1959-2012)
 18. ab Gliwice pożegnały swojego kompozytora
 19. Norbert Blacha – kompozytor – MP3
 20. abcdef O Nas: Organizatorzy i współpracownicy SM Rytm: Norbert Blacha
 21. Norbert Blacha nie żyje. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek – Katowice – Naszemiasto.pl
 22. abcdefghijklmn Norbert Blacha – kompozytor – Studio B1, po kliknięciu Nagrane w studiu B1
 23. Wydawnictwo Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
 24. Prorok Miłosierdzia | Franciszkanie

Linki zewnętrzne

source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Norbert_Blacha

 

Obłoki ludzkich rąk podnoszą się
Modlitwę niosąc jak święty skarb.
Lecz niech już nigdy ściśnięta pięść
Nad naszą ziemią nie wzniesie się.

 

O pokój, Panie nasz, błagamy Cię.
Nie pozwól, by Twój głos zaginął w nas.
Spraw, niech już nigdy ściśnięta pięść
Nad naszą ziemią nie wzniesie się.
O pokój, Panie nasz, błagamy Cię

 

Muzyka Ducha

2 odpowiedzi do artykułu “Modlitwa o pokój (Obłoki ludzkich rąk)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rfwbs-slide
Przejdź do paska narzędzi